juli 19, 2024

Soest Nu

Soest Nu is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederland lanceert in 2030 nog eens 10 GW zeelucht

Nederland lanceert in 2030 nog eens 10 GW zeelucht

De Nederlandse staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Dilan Yeşilgöz-Zegerius, heeft de lancering aangekondigd van ruimtelijke planningsprocedures voor kabelroutes die meer dan 10 gigawatt van de geplande extra kustwindcapaciteit van het land verbinden met het nationale elektriciteitsnet.

In Er is een brief naar de Tweede Kamer gestuurd Op 2 december zei staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius dat het land van plan is om tegen 2030 nog eens 10,7 gigawatt aan geïnstalleerde zeehavencapaciteit toe te voegen, wat bijna het dubbele is van het eerder geplande doel.

Vorige maand heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een aanvullend concept Noordzeeplan voor 2022 – 2027 uitgebracht, waarin wordt voorgesteld om de doelstelling voor de Nederlandse zeelucht te verhogen van de huidige 11,5 GW naar 22,2 GW in 2030 tegen 2030 GW in 2030. Het moet voldoen aan de huidige doelstelling van de EU om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 55 procent te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990.

Volgens het aanvullend ontwerp wordt de capaciteit van de nieuwe zeebries ontwikkeld in de nieuw aangewezen gebieden en in de bestaande zones. Nieuw aangewezen zones 1,2 en 5-Oost 8 GW zeewindvermogen, IJmuiden Ver Noord 2 GW en de overige 700 MW werden geïdentificeerd binnen het zuidelijke deel van de Hollands Cust (west).

De procedure voor de kabelverbinding via Watan Sea, die in het nieuwe ruimtelijke project zal worden opgenomen, is al gestart. Samen met het kabeltracé voor het nieuwe windenergiegebied 5-East worden kabelopties verkend vanuit het reeds geplande windenergiegebied ten noorden van de Wataneilanden. Het huidige plan is dat beide routes eindigen in de Emshaven. Ook worden route-opties ten oosten van de Wadanzee verkend.

READ  Dutch Eye Boost voor 'Fast Charger' EV-netwerk

Daarnaast onderzoekt het kabinet of er na 2031 nog ruimte is voor extra kabel en een pijpleiding om op zee geproduceerde waterstof naar de Emshaven te vervoeren.

Op basis van de mogelijke uitdagingen die kunnen ontstaan ​​naar aanleiding van tracéonderzoeken en -overleg, heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat besloten om mogelijke kabeltracés met een capaciteit van 12 GW te verkennen.

Ruimtelijke procedures beginnen als volgt:

  • 2 GW IJmuiden Ver Noordverbinding met Maasvlakte (reeds gestart)
  • 2 GW windenergie zone 1 (of 2) verbinding met Maasvlakte
  • 2 GW windenergie zone 1 (of 2) aansluiting met borssele
  • 2 GW windenergie zone 1 (of 2) aansluiting met Geertruidenberg
  • 4 gigawatt windenergiezone 5 Oostverbinding met Emshaven, samen met 700 MW uit het noorden van de Wataneilanden
Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het kabinet verwacht in 2030 twee verbindingen met Maasvlakte en Borssele te realiseren, de overige 6 GW verbindingen, één verbinding met Geertruidenberg en twee Eemshavens met 4 GW met enkele technische en milieutechnische uitdagingen. Zal eind 2031 klaar zijn.