april 23, 2024

Soest Nu

Soest Nu is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederland heeft voor 1 april 2.000 extra asielopvangcentra nodig

Nederland heeft voor 1 april 2.000 extra asielopvangcentra nodig

Om de huidige situatie het hoofd te bieden, zijn er voor 1 april tweeduizend extra asielopvangplaatsen nodig in Nederland.

SchengenVisaInfo.com meldt dat dergelijke besluiten tot stand zijn gekomen tijdens een digitaal overleg tussen staatssecretaris Erik van der Burgh en de 25 burgemeesters van de Veiligheidsraad.

“Eigenlijk heeft Nederland zo’n 60.000 vaste plaatsen nodig voor asielzoekers. Er zijn echter nog geen afspraken gemaakt om het gebouw te bouwen. Het is dus duidelijk dat noodopvang nog steeds onvermijdelijk is. Raadsvoorzitter Hubert Bruhls wees erop.

Autoriteiten in Nederland bereiden zich voor om dit voorjaar een grote toestroom van asielzoekers op te vangen, terwijl veel van de door de crisis getroffen noodopvangcentra op 1 april sluiten, wanneer de gebouwen voor andere doeleinden worden gebruikt.

Volgens een woordvoerder van de staatssecretaris hopen de ambtenaren van het land echter tot in ieder geval 1 juli een groot aantal noodopvangcentra open te houden.

Volgens het gemeenterapport zegt Van der Burg dat de onderhandelingen met beide gemeenten over de realisatie van een tweede aanmeldcentrum voor asielzoekers in een vergevorderd stadium zijn.

“In de huidige zoektocht naar extra aanmeldcentra wordt onderzocht in hoeverre de asielaanvraag (deels) of elders kan worden afgerond. Om de afhankelijkheid van één aanmeldcentrum te verminderen, zoals al gebeurt in Budel en Zevenaar. Het is niet de bedoeling diensten verplaatsen van der Abel. van der Burgh opmerkte.

Ambtenaren in Nederland zeggen dat de provincie Groningen de komende jaren ongeveer 100.000 asielzoekers kan huisvesten en in totaal 278 flexibele woningen in de provincie kan huisvesten.

Voor nog eens 11 provincies worden afspraken gemaakt met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om grote aantallen asielzoekers op te vangen.

READ  De Nederlandse Road Holidays hadden een recordgewicht in 2021

De Nederlandse autoriteiten blijven grote aantallen asielzoekers opvangen en proberen nieuwe manieren te vinden om met de situatie om te gaan.

Nederland maakte eerder bekend dat het aantal asielaanvragen in januari van dit jaar is gedaald van 3.243 in de voorgaande maand naar 2.991, een daling van 7,7 procent.

Uit statistieken van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) blijkt dat het aantal eerste asielaanvragen in Nederland 2.490 bedraagt, 83 procent van het totale aantal ingediende aanvragen.