juli 20, 2024

Soest Nu

Soest Nu is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederland en Curaçao hebben een overeenkomst getekend over drijvende windenergie en waterstofproductie

Nederland en Curaçao hebben een overeenkomst getekend over drijvende windenergie en waterstofproductie

Nederland en Curaçao hebben een overeenkomst getekend over drijvende windenergie en waterstofproductie.

Ministeries Economische Zaken en Klimaat (EZK) , Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) van Nederland, en Ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) Op 24 mei werd een overeenkomst getekend om offshore drijvende windenergie op Curaçao te produceren en een waterstofproductieketen op Curaçao op te zetten. De gesloten overeenkomst biedt belangrijke ontwikkelings- en innovatiemogelijkheden voor de respectieve overheden, industrie en intellectuele partijen in beide landen.

Dit is een geweldige kans voor de Nederlandse offshore windindustrie

Daarnaast is het geopolitiek gezien verstandig om deze kennis binnen ons eigen koninkrijk te gebruiken om beide landen te versterken.

Waterstofcentrale advertentie

NedZero kijkt ernaar uit om met de relevante partijen samen te werken en bedankt de relevante ministeries van Nederland en Curaçao voor deze kans bij de start van dit veelbelovende project.

Samenwerking

De overeenkomst volgt de eerste Memorandum of Understanding tussen Nederland en Curaçao 15 mei 2023 en komt voort uit de wens van de regering van Curaçao om een ​​volledige energietransitie te realiseren. Naast lokale duurzame energieproductie streeft Curaçao naar het bereiken van een exportstatus voor een bredere sociaal-economische en sociale impact.

Curaçao gaat op gelijkwaardige basis samenwerken met de Nederlandse overheid, het bedrijfsleven en kennisinstellingen om windenergie op zee te produceren door middel van drijvende windturbines. Met als doel een deels schaalbare waterstofwaardeketen te realiseren.

Te ondernemen stappen

De komende periode wordt de technologie, logistiek en operationele business case geïntegreerd met bedrijven die expert zijn op het gebied van drijvende offshore wind en duurzame brandstofproductie. Op beperkte schaal wordt een keten ontwikkeld met als doel een schaalbare waterstofwaardeketen te realiseren die het volledige potentieel van windenergie op Curaçao (tot 10 GW) kan benutten.

READ  IHF | nieuws

In Nederland wordt deze inbreng vanuit het bedrijfsleven gecoördineerd via drie brancheorganisaties: IRO Branchevereniging voor Nederlandse toeleveranciers in de maritieme energiesector; NetZero , de branchevereniging voor windenergie; En Nl is waterstof Beroepsvereniging voor de waterstofindustrie.

Hiervoor zal na ondertekening van de overeenkomst vanaf juli een uitgebreid overleg plaatsvinden. Afgevaardigden komen naar Curaçao om met alle betrokkenen afspraken te maken over de planning en het proces.

Antwoord van brancheorganisaties:

IRO, NedZero en NHLydrogen zijn blij met het sluiten van deze overeenkomst:

De transitie naar duurzame energieproductie vereist een grote mondiale inzet voor de ontwikkeling van drijvende offshore windparken die geschikt zijn voor diepe wateren. Daar bevindt zich immers het grootste deel van de windcapaciteit die we het meest nodig hebben voor de energietransitie over de hele wereld.

De kennis en expertise van Dutch Offshore Wind kan daarom binnen het Koninkrijk worden ingezet om windenergie op zee te produceren met behulp van drijvende windturbines. Hierdoor ontstaat een unieke kans om de waterstofwaardeketen op te zetten.

Vooral Curaçao heeft unieke kenmerken: diep water direct voor de kust, diepzeehavens, hoge windefficiëntie en het eiland ligt buiten de cycloonzone, wat een publiek-private samenwerking tussen Curaçao en Nederland zeer logisch en wenselijk maakt.

De huidige geopolitieke en daarmee economische spanningen maken het optimaal benutten van kansen binnen het koninkrijk nog belangrijker.

De betreffende Nederlandse industrie wil haar kennis, kunde en kracht graag bundelen met Curaçao. Het Nederlandse bedrijfsleven dankt beide overheden bij voorbaat voor het mogelijk maken van deze ontwikkeling.

Volgens Het laatste nieuws dat de waterstofmarkt vormgeeft op Hydrogen Central

READ  Rijkste mensen van Nederland (04 december 2023)

Nederland en Curaçao hebben een overeenkomst getekend over drijvende windenergie en waterstofproductie. Bewijs