april 23, 2024

Soest Nu

Soest Nu is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

IATA start juridische procedure om Nederlandse slotregel te beëindigen

De International Air Transport Association (IATA) heeft in Nederland juridische stappen ondernomen tegen leden van het wereldwijde beleid dat de implementatie van een nieuwe beleidsbepaling voor slottoewijzing uitsluit die van invloed kan zijn op het besturingssysteem voor slottoewijzing en kan leiden tot zakelijke schade aan de IATA.

Volgens de IATA is de regel vanaf komende zomer ingevoerd door de ACNL Nederland.

Bovendien stelt de regel een lijst van prioritaire bestemmingen vast op drie overbelaste Nederlandse luchthavens – Amsterdam Sifol, Eindhoven, Rotterdam Den Haag – die volgens de IATA zeggenschap hebben over veel aspecten van de EU-regelgeving inzake sociale luchtvaartdiensten en de EU-slot . SchengenVisaInfo.com Rapporten.

De Air Transport Association zei dat de bepaling niet adequaat was gehandhaafd en drong erop aan dat ACNL eenzijdig werd gebruikt zonder het nodige partijadvies, zoals vereist door de EU-wetgeving.

“Het gebruik van de regel bij beslissingen over de toewijzing van slots brengt de rol van onafhankelijke en onpartijdige slotcoördinatoren zoals gespecificeerd in de EU-wetgeving in gevaar, en zou in plaats daarvan voorrang moeten krijgen bij hun besluitvorming over de lijst met doelen. Dit benadeelt de coördinator voor luchthavenmedewerkers en luchtvaartmaatschappijen en consumenten.” Dat zei Conrad Clifford, adjunct-directeur-generaal van de IATA.

Bovendien zei Clifford dat luchtvaartmaatschappijen een tafel moeten ontwerpen die voldoet aan de behoeften van consumenten in plaats van aan de infrastructuuraanbieders om op betrouwbare wijze te voldoen aan de behoeften van consumenten die meer vracht willen vervoeren of willen verhuizen.

Daarnaast wordt opgemerkt dat deze regel de goede ontwikkeling van de luchtvaartmaatschappij in gevaar brengt. De Royal Siphol Group heeft de belangrijkste principes van reservering genegeerd, zoals het bieden van keuze aan consumenten voor diensten en producten en het bevorderen van concurrerende markten.

READ  Tafel-LNG-tankers op weg naar Groot-Brittannië, België, Nederland en Duitsland

“De beslissingsbevoegdheid uit een eerlijk en onpartijdig wereldwijd slotproces halen en in handen geven van de luchthaven zal nadelig zijn voor de ontwikkeling van een efficiënte luchtvaartmaatschappij met negatieve gevolgen voor individuele consumenten, bedrijven en uiteindelijk de Nederlandse economie.” Dat meldt het IATA-rapport.

Verder merkte de IATA op dat deze bepaling een aanzienlijk risico inhoudt voor de onpartijdige rol van slotcoördinatoren in de EU. De implementatie van de Global Airport Slot Guidelines (WASG) onder de huidige wetgeving is een van de fundamentele principes van integratie, zolang er onafhankelijkheid en onpartijdigheid is in de werking ervan. Deze regel is echter in strijd met zowel het EU-recht als de WASG.

Eerder, IADA dringt er bij regeringen op aan de reisbeperkingen van Govt-19 te beëindigen, aangezien deze regels het herstel van het luchtverkeer belemmeren Bij kritiek op het gebrek aan overeenstemming tussen landen.