juni 19, 2024

Soest Nu

Soest Nu is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Factsheet Aruba en Curaçao, januari – maart 2024 – Aruba (Nederland)

Factsheet Aruba en Curaçao, januari – maart 2024 – Aruba (Nederland)

Verbindingen

omgeving

Aruba en Curaçao zijn twee zelfbesturende landen van het Koninkrijk der Nederlanden. Ze zijn autonoom, maar maken geen deel uit van de Europese Unie. Noch het Nederlandse asielrecht, noch het Europese recht of richtlijnen zijn van toepassing op deze twee landen. Op Aruba zijn het Protocol van 1967 en het Vluchtelingenverdrag van 1951 van toepassing. Curaçao acht zich niet gebonden aan deze instrumenten. Op Aruba wonen naar schatting ruim 20.000 mensen zonder papieren, aldus de voormalige minister van Toerisme. Het platform ‘Nos Pais’, een initiatief dat hij leidt, pleit voor het implementeren van een formaliseringsoefening waardoor mensen zonder papieren belasting kunnen betalen. De minister van Integratie beveelt wijzigingen aan in het beleid van Aruba vanwege het tekort aan arbeidskrachten, waaronder het versnellen van vergunningaanvraagprocedures en het creëren van nieuwe kansen voor buitenlanders. Op Curaçao heeft het ministerie van Justitie een rechtszaak gewonnen over het verantwoorde integratiebeleid. Het werd in maart 2021 geïntroduceerd en biedt irreguliere nieuwkomers de mogelijkheid om hun verblijf te legaliseren. De afgelopen jaren oordeelde het Gerecht van Eerste Aanleg in het voordeel van 200 mensen die hun negatieve beslissing betwistten. Het ministerie heeft nu echter een beroepsprocedure gewonnen waarin het door het panel gepresenteerde bewijsmateriaal in twijfel werd getrokken.

READ  De Nederlandse legende heeft opgeroepen tot een voetbalverbod in Nederland