juni 17, 2024

Soest Nu

Soest Nu is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Er vindt een filmfestival voor mensenrechten plaats in Nederland

Op 19 mei vond het Human Rights Film Festival plaats in Den Haag, Nederland, waar filmmakers en deelnemers de kans kregen om wereldwijde mensenrechtenkwesties onder de aandacht te brengen via de filmmedia. “De vertoning van deze films belicht de realiteit van veel landen waar mensenrechtenschendingen plaatsvinden”, zegt Global Human Rights Defense (GHRD), een internationale ngo die het evenement organiseerde. Tijdens het filmfestival werden veel films vertoond over mensenrechtenkwesties in veel landen en regio’s, waaronder Xinjiang, Tibet en Pakistan. In de film “Van Xinjiang naar Nederland” wordt een vrouw afgebeeld die Oeigoerse detentiekampen verlaat. “Vanwege het gebrek aan persvrijheid kregen de wreedheden waarmee ze werd geconfronteerd, zoals gedwongen anticonceptie, geen aandacht in China”, zei de GHRD. De Dalai Lama beschreef zijn reis en ontsnapping uit Tibet naar India in 1959 als “Vergeet Tibet nooit”. De film illustreert de mensenrechtenkwesties in Tibet.

Een andere film, Life in Darkness, geproduceerd door de vrijwillige liefdadigheidsinstelling Human Rights Focus Pakistan, belicht de geplande achteruitgang van minderheden in Pakistan. De film belicht de afnemende repressie, extremisme en fundamentalisme van minderheden in Pakistan. Ook op het filmfestival, dat vooral door studenten werd bezocht, werden groepsdiscussies gehouden. De rol van de internationale gemeenschap in mensenrechtenkwesties werd besproken.

De GHRD voegde toe: “Veel situaties kunnen alleen in een positieve richting veranderen als er hoge internationale druk wordt uitgeoefend.” Meer dan 460 mensen woonden het evenement bij, waaronder studenten, leden van het GHRD-netwerk en toeschouwers die via sociale media over het evenement vernamen.

“Ons filmfestival werd bezocht door 315 studenten, 77 studenten van de Universiteit Leiden, 87 studenten van de Universiteit van Den Haag, 47 studenten van de Universiteit van Utrecht, 51 studenten van de Universiteit van Amsterdam, 9 studenten van de Universiteit Maastricht en 30 studenten van de Universiteit van Erasmus. Vijf studenten van de Universiteit van Rotterdam en de Rijksuniversiteit Groningen”, aldus GHRD. Het evenement werd bijgewoond door functionarissen van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en verschillende ambassades van verschillende ambassades, waaronder Zwitserland, Georgië, het Verenigd Koninkrijk, Tunesië en Peru. Global Human Rights Defender is een internationale NGO gevestigd in Den Haag, Nederland, die zich specifiek richt op de bevordering en bescherming van mensenrechten wereldwijd.

READ  Kan het nieuwe datacenter van Facebook Nederland van zijn klimaatpad afzetten?

Nieuwsoverzicht:

  • Er vindt een filmfestival voor mensenrechten plaats in Nederland
  • Bekijk al het laatste nieuws en artikelen Wereldnieuws Updaten.