april 22, 2024

Soest Nu

Soest Nu is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Een Nederlandse rechtbank zegt dat de overheid meer moet doen om de geluidsoverlast op de drukste luchthaven van Amsterdam onder controle te houden

Een Nederlandse rechtbank zegt dat de overheid meer moet doen om de geluidsoverlast op de drukste luchthaven van Amsterdam onder controle te houden

DEN HAAG, Nederland (AP) – Een Nederlandse rechtbank heeft woensdag geoordeeld dat de Nederlandse regering de belangen van de luchtvaartsector terecht heeft laten prevaleren boven de belangen van inwoners in de buurt van de luchthaven Schiphol, een van de drukste luchtvaartknooppunten van Europa. Het is een schending van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

“De overheid heeft altijd prioriteit gegeven aan ‘hub-activiteit’ en de ontwikkeling van Schiphol”, aldus de rechtbank Den Haag, die de autoriteiten opdraagt ​​meer maatregelen te nemen om de geluidsoverlast tegen te gaan.

De uitspraak van de rechtbank is de nieuwste ontwikkeling in de langlopende inspanningen om de geluidsoverlast en overlast van de luchthaven aan de rand van Amsterdam terug te dringen. Eind vorig jaar heeft de overheid Plannen om vluchten te beperken werden verlaten Het volgde op protesten uit onder meer de Verenigde Staten en waarschuwingen dat deze maatregel in strijd zou zijn met de Europese wetten en luchtvaartovereenkomsten.

“De uitspraak van de rechter is heel duidelijk: er moet meer aandacht komen voor de omwonenden en het terugdringen van de geluidsoverlast. Dit is al een toezegging van het kabinet en wij zullen het vonnis voorlezen”, reageerde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat schriftelijk.

Het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid schat dat zo'n 259.000 mensen in Nederland “ernstige hinder” ondervinden van het vliegen over het dichtbevolkte land.

In de uitspraak van de rechtbank van woensdag werd bevolen dat de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van geluidsoverlast binnen een jaar naar behoren moet worden geïmplementeerd om “praktische en effectieve juridische bescherming te bieden aan alle mensen die ernstig ongemak of slaapverstoring ervaren als gevolg van het vliegverkeer op Schiphol.”

READ  Voetbal-Nederlandse beschuldigt WK Vrouwen van amateurorganisatie | Machtige 790 KFGO

De organisatie, die de zaak over het recht op bescherming tegen luchtintimidatie aanhangig maakte, verwelkomde de uitspraak.

“De rechtbank oordeelde dat de staatsbelangen niet goed waren afgewogen: economische belangen stonden altijd centraal en de lokale bewoners stonden het laagst in de pikorde. Dat is niet langer toegestaan”, aldus het hof, eraan toevoegend dat de groep en haar advocaten “zeer tevreden” waren. met de beslissing.

Schiphol laat in een verklaring weten dat het werkt aan het terugdringen van de geluidsoverlast

“Net als deze locals willen wij dat de luchtvaart minder ontwrichtend is. Tegelijkertijd willen we dat Nederland verbonden is met de rest van de wereld, maar dan stiller, schoner en beter”, aldus de luchthaven in een schriftelijke verklaring.

De voorgestelde maatregelen van de luchthaven omvatten onder meer sluiting 's nachts en het verbieden van luidruchtige vluchten.

“Dit zal leiden tot een vermindering van het aantal mensen dat geluidsoverlast ervaart. Op de korte termijn is het in ieder geval van belang dat er duidelijke wetgeving is voor zowel de omwonenden als de luchtvaartsector. Dat is de uitspraak van de rechter vandaag”, aldus Schiphol.