juni 19, 2024

Soest Nu

Soest Nu is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

De snelle ontwikkeling van AI brengt toezichtuitdagingen in Nederland met zich mee

De snelle ontwikkeling van AI brengt toezichtuitdagingen in Nederland met zich mee

De Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Monetaire Autoriteit van De Nederlandsche Bank (DNB) bevinden zich midden in een ingrijpende verandering in het toezicht, aangejaagd door snelle groei. Kunstmatige intelligentie (AI).

Terwijl de technologische vooruitgang golven van innovatie in de financiële en veiligheidssector aanjaagt, worden deze toezichthoudende instanties geconfronteerd met aanzienlijke uitdagingen bij het bijhouden van de complexiteit en het tempo van deze veranderingen.

De twee organisaties brachten gezamenlijk een rapport uit met de eerste punten en zorgen om de monitoring van AI in kaart te brengen. Het rapport heeft tot doel de instanties in dialoog te brengen met de industrie en hun engagement voor transparantie en samenwerking te demonstreren.

AI in financiën

De groeiende invloed van AI in de Nederlandse financiële wereld roept niet alleen diepere vragen op over de technologische vooruitgang, maar ook over de risico’s die daarmee gepaard gaan. Banken en verzekeraars maken steeds vaker gebruik van AI om beslissingen te nemen over leningen en polispremies. Deze ontwikkeling is niet onopgemerkt gebleven door burgers, die zich meer zorgen maken over de gevolgen hiervan voor hun financiële welzijn.

Uit onderzoek blijkt dat slechts een kwart van de Nederlandse respondenten vertrouwen heeft in het gebruik van AI door financiële instellingen, maar ruim zes op de tien gelooft dat strengere toezichtmaatregelen kunnen helpen. Deze zorgen moeten niet lichtvaardig worden opgevat. In reactie daarop ziet De Nederlandsche Bank een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd als strenge waakhond die kijkt naar zowel de risico’s als de kansen van AI-gebruik in de financiële sector.

READ  Rijkste mensen van Nederland (15 februari 2024)

TNP Bestuurslid Steven Maizur In een interview met de Nederlandse nieuwssite AD zei hij: “AI is here to stay. Dit gebeurt nu en zal steeds belangrijker worden. Dan is het beter om het goed te regelen. Dit rapport onderstreept de ernst van de situatie en de noodzaak van verantwoorde regelgeving.

Het waarborgen van de privacy van individuen en het voorkomen van gegevensmisbruik zijn essentiële aspecten van adequaat toezicht in het tijdperk van AI.

Het hanteren van een evenwichtige aanpak van AI in de financiële sector is in lijn met de inzichten uit een rapport van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. rapport, Impact van AI op de financiële sector en het toezichtBiedt een diepgaande blik op deze transformatie en benadrukt de cruciale rol van AI bij het moderniseren van financiële diensten.

Toezichthouders hebben de impact van AI op de financiële sector nauwkeurig onderzocht en benadrukken het belang van toezicht op het verantwoord gebruik van AI door financiële instellingen. Met de opkomst van AI in het besluitvormingsproces van banken en verzekeraars wordt het belangrijk om adequaat toezicht te houden en ervoor te zorgen dat AI-systemen transparant zijn en de fundamentele rechten van consumenten respecteren.

Daarom zullen DNB en de AFM de risico’s van AI in de financiële sector in kaart brengen en passende maatregelen nemen om consumenten te beschermen tegen mogelijke risico’s om zo het veiligheidsgevoel van het publiek te versterken.

“Als het om digitalisering gaat, [financial] Ondernemers en bedrijven zien de veiligheidsrisico’s en sociale gevolgen voor hun eigen onderneming nog maar heel weinig. Dit is zorgwekkend”, zei hij Jan Matto, Partner voor IT Audit en Consulting bij Mazars Nederland.

“Als ondernemer moet u rapporteren over de systeemrisico’s waarmee u te maken kunt krijgen met digitale persoonsgegevens. Discriminatie, uitsluiting, illegale wapenhandel, het ondermijnen van democratische processen, de verspreiding van nepnieuws – bijvoorbeeld het schaden van de gezondheid of het welzijn van individuen – en in het bijzonder het onvermogen om de rechten van kinderen te respecteren. “Het is vreemd dat we eisen dat elk bedrijf zijn verantwoordelijkheid neemt, maar wel enkele garanties eisen als het om digitalisering gaat.”

Een van de belangrijkste uitdagingen die voortkomen uit de accumulatie van AI is de complexiteit van de algoritmen die worden gebruikt in financiële processen en beveiligingsoperaties. Traditionele toezichtsmechanismen zijn onvoldoende om de diepgaande werking van deze complexe mechanismen te begrijpen en te evalueren. Daarom moeten de AFM en de BND investeren in geavanceerde analytische vaardigheden en gespecialiseerde expertise om deze mechanismen effectief te kunnen monitoren en controleren.

Een ander belangrijk aspect dat in het rapport wordt benadrukt, is de behoefte aan transparantie en verantwoording bij het gebruik van AI in de financiële en veiligheidssector. Dit vereist dat de AFM en de BND zorgen voor adequate raamwerken voor gegevensbescherming en privacy, omdat AI-systemen vaak afhankelijk zijn van grote hoeveelheden gevoelige gegevens. Het waarborgen van de privacy van individuen en het voorkomen van misbruik van gegevens zijn essentiële aspecten van adequaat toezicht in het tijdperk van AI.

Ethisch AI-beheer

Ook brengt de opkomst van AI nieuwe risico’s met zich mee, zoals onbedoelde discriminatie of vooringenomenheid in geautomatiseerde besluitvormingssystemen. De AFM en BND zijn het erover eens dat deze risico’s proactieve maatregelen vereisen om ervoor te zorgen dat AI-toepassingen eerlijk en billijk zijn en voldoen aan hoge ethische normen. Het ontwikkelen van richtlijnen en standaarden voor het ethisch gebruik van AI zal een belangrijke rol spelen bij het waarborgen van de integriteit en het vertrouwen in financiële en veiligheidsprocessen.

Het is vreemd dat we van elk bedrijf zijn verantwoordelijkheid eisen, maar we eisen bepaalde garanties als het om digitalisering gaat

Jan Matto, Mazars Nederland

Het versterken van de vaardigheden van werknemers en het trainen van hen in AI-gerelateerde vaardigheden is een andere belangrijke uitdaging. AFM en BND hebben voortdurende training en professionele ontwikkeling nodig om ervoor te zorgen dat hun teams op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van AI-technologieën en -methodologieën. Bovendien is samenwerking met academische instellingen en partners uit de private sector essentieel om toegang te krijgen tot gespecialiseerde kennis en expertise op het gebied van AI.

Tot slot wordt in het rapport gesteld dat de AFM en de BND zich bewust moeten zijn van de geopolitieke implicaties van AI, vooral op het gebied van cybersecurity en informatiebeveiliging. Het toenemende gebruik van AI bij cyberaanvallen en spionageoperaties, internationale samenwerking en het delen van informatie vereisen een flexibelere en coherentere aanpak van kritische cyberveiligheid.

Het rapport concludeert dat de opkomst van kunstmatige intelligentie een paradigmaverschuiving betekent voor toezichthouders als de AFM en BND. Om effectief te kunnen opereren in een steeds veranderende omgeving moeten Nederlandse toezichthouders zich aanpassen aan de complexiteit en snelheid van technologische veranderingen, en tegelijkertijd de ethische, juridische en sociale implicaties van AI in hun toezichtpraktijken integreren.

Daarom zullen de AFM en de BND hun inspanningen intensiveren om de complexe mechanismen en besluitvormingssystemen van financiële instellingen te monitoren en te controleren. Ze zullen ook investeren in geavanceerde analytische capaciteiten en gespecialiseerde expertise om de transparantie en verantwoordingsplicht van AI-systemen te garanderen. Door nauwe samenwerking met internationale partners en voortdurende evaluatie van best practices zullen de AFM en BND streven naar een sterk en adaptief toezichtregime dat de integriteit en stabiliteit van de financiële sector bevordert en tegelijkertijd innovatie en concurrentie binnen het regelgevingskader bevordert.