april 22, 2024

Soest Nu

Soest Nu is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

De Nederlandse regering zei een hogere belasting te hebben geheven op het spaargeld van burgers: de Hoge Raad

Volgens een uitspraak van de Hoge Raad van vrijdag kunnen veel belastingplichtigen binnenkort geld opnemen bij de belastingdienst. De rechtbank oordeelde dat de overheid met ingang van 2017 een fout heeft gemaakt bij het wijzigen van de methode voor de berekening van box 3 onroerende voorheffing.

Vóór die verandering was de Palestijnse belastingbetaler goed voor 4 procent van alle spaar- en investeringsactiva. Belastingbetalers moeten 30 procent inkomstenbelasting betalen over dat 4 procent denkbeeldige inkomen. In 2017 trad een nieuwe wet in werking, waarbij activa 1,63 procent van het jaarinkomen uitmaakten en de rest werd belast tegen 5,39 procent. Dit had gevolgen voor degenen met een spaartegoed van meer dan 975.000 euro, dat als zeer winstgevend wordt beschouwd, zelfs als hun hele portefeuille volledig op spaarrekeningen met lage rente staat.

“Er wordt geen rekening gehouden met de daadwerkelijke keuze of het daadwerkelijke inkomen van de belastingplichtige. De Hoge Raad is genoodzaakt om adequate rechtsbescherming te bieden tegen vastgestelde schendingen van grondrechten.” Deze belastingregel werd beschouwd als een schending van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

In een bepaald geval hielden een belastingbetaler en zijn vrouw hun geld op rekeningen die niet in de buurt kwamen van het geschatte inkomen van de overheid. Hij heeft toen effectief duizenden euro’s belast.

Ongeveer 60.000 mensen sloten zich aan bij de vakbond van belastingbetalers tegen het spaarsysteem. Jurgen de Vries, voorzitter van de vereniging, vertelde aan NewsWire ANP dat ze het geld konden opnemen, maar het bedrag was niet direct bekend. Hij is blij met het besluit en denkt dat anderen het geld terug kunnen krijgen van de overheid. Van de 3 miljoen mensen die belasting betalen over box 3-vermogen, schat De Vries dat alleen al 1,3 miljoen mensen spaargeld en vermogen op een laagrentende spaarrekening aanhouden.

READ  De rechter stond toe dat de Nederlandse jongen werd ingeënt vanwege een ouderlijk geschil

“Dit is het prachtige kerstcadeau van het Hooggerechtshof”, vertelde belastingdeskundige Gore Overdue aan de Telegraph. Hij werkte samen met Grant Thornton, het adviesbureau van Overdue, en assisteerde Bond vor Belllastingbeers in de zaak. Overdin noemde de beslissing om het geld terug te geven ‘ongekend’. Belastingbetalers.

De krant zei dat het nieuwe kabinet van plan is om vanaf 2025 box 3-belastingen te berekenen op basis van het werkelijke inkomen in plaats van de verwachte inkomsten. De uitspraak van de Hoge Raad kan het kabinet op dit punt sneller in beweging brengen.

Het heffingvrije vermogen stijgt volgend jaar naar 50.650 euro en in 2023 naar 80.000 euro.