december 4, 2023

Soest Nu

Soest Nu is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

De EU herziet de veiligheidsvoorschriften voor melk in Polen en Nederland

De EU herziet de veiligheidsvoorschriften voor melk in Polen en Nederland

Bij twee audits door de Health and Safety Unit van de Europese Commissie werd gekeken naar melk en melkproducten in Polen en Nederland.

Uit een audit van DG Sande op afstand die in maart 2021 in Polen werd uitgevoerd, bleek dat het systeem goed was ontworpen, maar een gebrek aan opleiding en interne audits verzwakten de prestaties.

Zuivelproducten met traditionele kenmerken worden nationaal verkocht en geproduceerd in niet-erkende bedrijven, wat in strijd is met de EU-wetgeving. De controleurs zeiden dat de procedures voor het autoriseren, registreren en vermelden van een deel van de zuiveltoeleveringsketen niet volledig in overeenstemming waren met de EU-regels.

Samenvatting van geïdentificeerde problemen
Het auditteam constateerde hiaten in het begrip of de kennis van sommige van de geïnterviewde onderzoekers op gebieden zoals de evaluatie van microbiologische criteria voor Listeria monocytogenes in zuivelproducten en op gevarenanalyse en op HACCP gebaseerde procedures. Zij stelden dat dit een negatief effect heeft op de personele capaciteit voor officiële controles in het veld.

Officiële tests van melkproducten op microbiële criteria in 2018 en 2019 vonden Listeria monocytogenes in 1.973 monsters van 32 batches en Salmonella van 695 monsters in twee batches. Bij bemonstering voor proceshygiënecriteria werden coagulase-positieve stafylokokken gedetecteerd in 33 van 1.146 batches en E. coli in 22 batches van 757 tests.

Ambtenaren zeiden dat de maatregelen die zijn genomen met betrekking tot de waarschuwingen voor zuivelproducten niet volledig bevredigend waren en niet in overeenstemming waren met de instructies.

De Auditcommissie beoordeelde het optreden van de autoriteiten met betrekking tot twee RASFF-waarschuwingen in 2019 voor de detectie van Salmonella in melkpoeder en Listeria monocytogenes in kaas. In het voorbeeld van Salmonella werd een ontoereikende proceshygiëne op de productielijn vastgesteld. Ambtenaren stopten de operaties op de route, die later werd gesloten, maar volgens de richtlijnen namen ze geen monsters van andere partijen die op dezelfde lijn waren gemaakt.

READ  Selectie WK 2022 Nederland

Wat de Listeria-zaak betreft, constateerden ambtenaren na 20 dagen niet-naleving. De vertraging had te maken met het misverstand van het bureau over de vereisten en acties die moeten worden ondernomen voor positieve monsters onder de drempel van 100 kolonievormende eenheden per gram.

“Corrigerende maatregelen waren beperkt tot levensmiddelenbedrijven en de betrokken districten, en er is geen bewijs gevonden dat de verkregen informatie werd gebruikt om relevante aspecten van het controlesysteem te verbeteren en herhaling elders te voorkomen”, aldus het rapport.

Poolse functionarissen zeiden dat de aanbevelingen zouden worden aangepakt door middel van training, waarbij functionarissen werden herinnerd aan bepaalde regels en herziene checklists.

Hoogtepunten audit Nederland
Bij een andere virtuele toetsing in Nederland in oktober 2021 werden problemen geconstateerd met het systeem voor de erkenning van levensmiddelenbedrijven.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Nederlandse Controle Autoriteit Melk en Eieren (COKZ) zijn onderbemand, wat de effectiviteit van officiële controles aantast.

Personeel dat betrokken is bij officiële controles in de zuivelsector vertragen inspecties soms vanwege werkdruk – voornamelijk follow-up, rapportage en handhaving.

Training, laboratoriumcapaciteit en samenwerking tussen verschillende instellingen werden positief beoordeeld.

De auditcommissie zei dat inspecteurs vaak een te lage beoordeling toepasten op niet-naleving, hoewel sommige een waarschuwing en vervolgactie vereisten. Ze constateerden ook vertragingen bij het uitbrengen van rapporten en schriftelijke waarschuwingen, soms tot drie maanden na de inspectiedatum.

In 2020 zal een project voor de ontwikkeling van Shiga-toxine-producerende E. coli (STEC) onderzocht 46 monsters zachte en belegen kaas gemaakt van rauwe melk. Het werd gedetecteerd in twee monsters van de korst van rijpe kazen. Een andere studie keek naar rauwe melk voor rechtstreekse levering aan de consument. In 2020 testten van 100 monsters rauwe koemelk een groot aantal positief op coagulase-positieve stafylokokken, vier op STEC en dezelfde hoeveelheid geitenmelk positief op STEC.

READ  nShift lanceert Webshipper in Nederland en België

Het auditteam volgde vijf RASFF-meldingen op van Listeria monocytogenes, salmonella en E. coli in kaas, en één van een niet-aangegeven allergeen in kaas, gerapporteerd in 2020 en 2021. Alle onderzoeken en follow-ups bleken effectief te zijn.

In reactie daarop brachten de Nederlandse autoriteiten zogenaamde boerderijmelkverwerkers in verband met keuringsgebreken. Het is een groep van meer dan 500 boeren die slechts 4 procent van de totale melkstroom in Nederland vertegenwoordigen, de overige 96 procent onaangetast.

Het COKZ zal de procedure met betrekking tot goedkeuringen herzien en corrigeren voor september 2022. Het agentschap zal ook een borgingssysteem ontwikkelen om te zorgen voor een tijdige evaluatie van personen met een voorwaardelijke machtiging. COKZ zorgt ervoor dat de herkeuring binnen drie maanden na het oorspronkelijke bezoek plaatsvindt en dat gebreken aan het einde van de keuring worden gemeld.

(Om u aan te melden voor een gratis abonnement op Food Safety News, Klik hier.)