mei 27, 2024

Soest Nu

Soest Nu is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

De datum voor de volgende zeeluchtaanbesteding in Nederland is vastgesteld en financiële veilingen zijn opgenomen

De Nederlandse overheid is van plan om de volgende zeeluchtveiling op 14 april 2022 te openen.

De in deze ronde aan te besteden zeeluchtbases zijn Hollands Cust (West) Sites VI en VII.

De inschrijvingen sluiten op 12 mei en de winnaar of winnaars worden naar verwachting kort na de zomervakantie van 2022 bekend gemaakt.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft inmiddels conceptministeriële besluiten voor terreinen VI en VII voor de terreinen Hollands Cust (West) uitgevaardigd, die tot 21 januari ter beoordeling liggen.

De verstrekte feedback zal de regering helpen bij het verfijnen van de kabinetsbesluiten die in de Staatscourant zijn gepubliceerd.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) organiseert op 31 januari een online informatiebijeenkomst over de aanbesteding en voorwaarden voor het windenergiegebied Hollands Cust (West).

Zone

De Holland Cust (West) Wind Zone (HKWWFZ) ligt ongeveer 28,6 zeemijl (53 km) uit de westkust van Nederland en omvat twee windparken: HKW Windpark Site VI en VII.

De totale oppervlakte aan terreinen binnen de zone, inclusief onderhouds- en beschermingszones, bedraagt ​​circa 176 vierkante kilometer.

De Maximaal aantal turbines Er moeten er 60 op elke site worden geïnstalleerd, met een minimum aan individuele nominale capaciteit 14 MW.

Als de winnende veilingen naar een volledige formatie gaan, kunnen de zones ten minste een totale totale capaciteit hebben 1.680 MW.

De netbeheerder zal binnen de TenneT-zone twee zeebases met twee netaansluitingen inrichten.

Het plan of de projecten zullen naar verwachting in 2025/26 operationeel zijn.

Financiële veiling

Dit is de eerste keer dat een potentiële bieder is opgenomen in het financiële biedingsproces.

READ  ENGA) verdere wereldwijde expansie met de lancering van volledig operationele datacenters in Amsterdam, Nederland en Frankfurt, Duitsland

Het financiële bieden in deze aanbesteding is onderhevig aan limiet € 50 miljoen. Dit betekent dat als één partij 50 miljoen euro ter goedkeuring biedt, de maximale score voor de financiële veiling wordt bereikt, aldus de RVO.

De laagste bieder met 2,5 miljoen euro stappen per punt krijgt een vergelijkbaar aantal punten.