april 22, 2024

Soest Nu

Soest Nu is de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

COP26 is voorbij, dus wat betekent het Nederlandse klimaatbeleid?

Marjan Minnesma is voorzichtig en optimistisch. Foto: Robin Utrecht ANP / Hollandse Hoogte

Het is een paar weken voor het einde van de klimaatconferentie in Glasgow, van waaruit de afgevaardigden Bijna 200 landen hebben een nieuwe overeenkomst getekend om temperaturen boven de 1,5 te stoppen Graden. Maar wat houdt het Nederlandse klimaatbeleid in?

Marjan Minnesma, directeur van klimaatorganisatie Urgenda, is optimistisch
Over de gevolgen. “Ik kan pessimistisch zijn en het zal je naar een donkere plek brengen”, zegt hij. Maar er werden enkele goede en noodzakelijke stappen gezet.

Minnesma en Urgenta haalden in 2013 het nieuws toen ze een rechtszaak aanspanden tegen de Nederlandse overheid – twee jaar later voor de rechtbank. Het Dit is de eerste zaak in Europa waarin de overheid haar plicht jegens haar burgers erkent Wat betreft klimaatverandering.

Sindsdien is er het Hooggerechtshof De lagere rechtbank bekrachtigde het vonnis Voorstanders van haar zaak hebben gewerkt om het daadwerkelijke transcript van deze verklaring online beschikbaar te maken.

Minnasma Benadrukt de positieve resultaten van Cop26, d.w.z. de districten komen overeen om geleidelijk af te bouwen Het gebruik van fossiele brandstoffen en China en de Verenigde Staten hebben erkend dat we ons in een klimaatcrisis bevinden.

‘Het woord is Het is erg belangrijk omdat het verwijst naar de algemene consensus dat we ons in een crisis bevinden. Dit is handig Voor klimaatrechtszaken die elders tegen overheden zijn aangespannen. Het heeft een sneeuwbaleffect’, zegt hij.

Beleidswijziging

De top toonde aan dat er sprake is van een politieke omwenteling Draaien, gemarkeerd door Nederlands U-bocht Overheidsfinanciering voor fossiele brandstoffen Overzeese projecten.

READ  Het vernieuwde gemeentemuseum van Wirt, Nederland, is zowel oud als nieuw

De aanvankelijke ontkenning was een centraal thema 40.000 sterke demonstratie Het eerste weekend van de conferentie in Amsterdam – de grootste klimaatparade ooit in de Nederlandse hoofdstad.

‘Twee rechtse partijen in regering’ Lijkt te werken op basis van de publieke opinie in plaats van op wetenschap. Het is dus belangrijk dat we de druk hoog houden Mensen gaan constant de straat op’, zegt hij.

Nederland kwam vanaf de top in het nieuws toen het een initiatief voorstelde Geleidelijk van toepassing Dieselvrachtwagens en bussen tegen 2040. Dit maakt deel uit van een plan om het verkeer aan te pakken Vervuiling, die goed is voor ongeveer een derde van de wereldwijde CO2-uitstoot. Deze principes a Verandering in houding ten opzichte van klimaatbeleid – maar zijn ze genoeg?

Versnelling

‘Wij willen
Verhoog de klimaatactiviteit drastisch om deze doelen te bereiken’, zegt Minnesma. ‘Wij willen Versnel de strijd tegen klimaatverandering.

Vorige week, een Conceptplan voor de volgende coalitie gelekt Tot Opel, inclusief klimaat Beleid. De voorgestelde maatregelen zullen de Nederlandse CO2-uitstoot in 2030 met 55% verminderen.

Volgens Minnesma zijn deze doelen niet genoeg. ‘Als je de opwarming van de aarde op 1,5 wilt houden
Graden, emissie moet gehalveerd worden. Dit is 65% minder uitstoot dan in 1990 Basis. Nederland moet een crisis doorstaan De aanpak van klimaatverandering, zoals die van Govit-19, is niet de gewone Nederlandse aanpak.

Verantwoordelijkheid

Urgenta vindt het geen probleem om verantwoording af te leggen voor de Nederlandse overheid, Of gaat terug naar de rechtbank als het niet genoeg gevorderd is.

‘Ik heb met de premier gesproken’ [Mark Rutte] Twee keer in maart’, zegt hij. ‘Ik heb hem een ​​betaalbaar plan gegeven hoe Nederland 100% kan gebruiken. Duurzame energie in 2030 Over tien jaar weer een klimaatrechtzaak tegen de staat.

In Nederland, zegt hij, zijn er al manieren om dit te zeggen
Plaats. ‘We hebben alle technische oplossingen, meststoffen en middelen’, zegt Minnesma. Rutte, zegt hij, was ‘Omdat ik geïnteresseerd ben in het project, ben ik benieuwd hoe de nieuwe alliantie eruit gaat zien.’

READ  Nederland kampt met sociale gevolgen door stijgende huizenprijzen

Wandelen

Minnesma was een van de duizenden mensen die binnenkwamen om Glasgow bij te wonen
Op de conferentie legde hij een verklaring af: Klimaatbesprekingen in Parijs in 2015.

Veel van de mensen die hij ontmoette toen hij naar Parijs ging, waren niet op de hoogte van de klimaatconferentie. Maar niet zo dit jaar.

‘Zelfs de taxichauffeurs in het midden’ Schotland ‘Ga je naar Cop 26?’ En bood aan om ons een lift te geven. Er is veel veranderd, Zelfs over vijf jaar.’

Bedankt voor uw donatie aan DutchNews.nl

Het team van DutchNews.nl wil alle gulle lezers bedanken die de afgelopen weken hebben gedoneerd. Uw financiële hulp heeft ons geholpen om ’s avonds en in het weekend onze berichtgeving over de Corona-viruscrisis uit te breiden en u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen.

DutchNews.nl 14 jaar gratis, maar zonder de financiële steun van onze lezers kunnen we je geen eerlijk en accuraat nieuws en features geven over Nederlandse zaken. Uw bijdragen maken dit mogelijk.

Heeft u nog niet gedoneerd, maar wilt u dit wel graag doen, Dit kan via Ideal, Creditcard of PayPal.